Pribiňák v kolébce slovenského národa

Niterné pocity v Nitře

Pribiňák v kolébce slovenského národa
Niterné pocity v Nitře

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Po dni v Bratislavě, kdy bylo mým úkolem napravovat v jedné debatě česko-slovenské vztahy, mi spadl do klína jeden volný slovenský den, a tak jsem se rozhodoval, jestli pojedu do Trnavy, nebo do Nitry. Byla to skoro Sophiina volba: do obou měst to je z Blavy kolem hodiny cesty, obě jsou zhruba stejně velká, stejně lákavá, v obou je hodně kostelů a jiných starožitností, no ale když jsem konečně v gigantickém obchodním domě pochopil, že autobusová stanice Mlýnské Nivy (pamatuju si na ni jako normální autobusák) je schovaná v jeho podzemí, zrovna odjížděl jeden autobus do Nitry, kde jsem navíc nikdy nebyl, takže za chvíli už jsem v něm seděl a těšil se niterně, jaká ta Nitra asi bude.

Krajina je po celou cestu západoslovenským krajem jednotvárně plochá, lemovaná otrhanými billboardy s tvářemi politiků z různých kampaní, doprovázená komíny Jaslovských Bohunic a lemovaná výsledky hospodaření JZD, tedy JRD. Až za Seredí se trochu začne členit a pak už vidíme paneláky, paneláky a paneláky a za nimi se vzpínající již docela pořádný kopec nakousnutý z jedné strany, a to bude Zobor a pod ním slavná Nitra.

Nejdřív jdete rovnou za Zoborom, což je docela impozantní kopec. Pak dojdete na Svätoplukovo náměstí, kde je Bagarovo divadlo s jídelnou, ale ještě předtím si skočíte do archeologického muzea. - Foto: Jiří Peňás

Ano, slavná, ba staroslávna, slovenská mati, kolíska národa, neboť ve slovenských dějinách tvoří Nitra základny kameň. Tady jsou Slováků koreně, tady se měly Nitrianským kniežatstvom začít v 9. století slovenské dějiny, možná dokonce slovanské, tedy nejen slovenské, dějiny vůbec! Tedy aspoň v jakési zidealizované a zmytizované podobě, neboť všechno je to zahaleno v přítmí dohadů a hypotéz, z nichž vystupuje sotva pár zmínek v jedné franské kronice (jmenuje se O obrácení Bavorů a Korutanců), kde je několik vět o „jakémsi Pribinovi“ (quidam Priwina), a to ještě ne moc jasných. Píše se tam, že roku 828 vysvětil salcburský arcibiskup Adalram v Nitře Pribinovi kostel, což měl být vůbec nejstarší kostel ve středovýchodní Evropě, byť není jisté, jestli opravdu stál v Nitře. O několik let později vyhnal moravský panovník Mojmír Pribinu z Nitry, čímž vznikla Velká Morava. To se mělo stát roku 833. Pribina odešel do „exilu“ k správci Východní marky Ratbodovi někde u Blatenského jezera a jeho další osudy se odehrávaly mimo (pozdější) Slovensko. To samozřejmě nebrání Slovákům v představě, že je to jejich hrdina, ba zakladatel, což vyjadřuje i dost heroicky pojatá socha v nitranském Podhradí, odhalená v prosinci 1989, jako by už se chystalo nové nitranské knížectví. Pribina, který tam vypadá jako Vinnetou, vytahuje z pochvy takzvaný blatnický meč, jenž se našel v 19. století v obci Turčianská Blatnica. Má tak zdobnou rukojeť, že musel patřit nějakému náčelníkovi, možná opravdu Pribinovi. Ten meč, tedy ten skutečný, je bohužel v budapešťském historickém muzeu, kam ho uložili už v tom 19. století. Nevím, jak na to pohlížejí Slováci, ale myslím, že by jim ho měli Maďaři vrátit. Průzkum, zda v Nitře vědí, co socha Pribiny vytahuje, jsem ale nepodnikl. V nitranském archeologickém muzeu jsem se však dal do řeči se sympatickým mladíkem, který mi prodal lístek a pak brožurku Skvosty dávnovekého Slovenska, a po hovoru o slovenském dávnověku jsem ho obtěžoval dotazem, zda neví, má-li Pribina něco společného s pribináčkem. Na to mladík neměl co říct, byť jsem se ubezpečil, že pribináček znají i v Pribinově Nitře. Můj odhad je, že s prvním Slovákem to přímo nesouvisí, neboť pribiňák pochází z Přibyslavi a nechtěli tomu krému z nějakých důvodů říkat přibyňák.

Nejdřív jdete rovnou za Zoborom, což je docela impozantní kopec. Pak dojdete na Svätoplukovo náměstí, kde je Bagarovo divadlo s jídelnou, ale ještě předtím si skočíte do archeologického muzea. - Foto: Jiří Peňás

Ale to už jsem byl v Nitře, vystoupil jsem na autobusovém nádraží a kolem všech těch ošklivých hal, ohrad, krabic a cedulí, podle nichž se hned pozná, že jsme u nás na východě, jsem došel do centra. Celou cestu jdete rovnou za Zoborom, což je docela impozantní kopec, jímž začíná pohoří Tribeč, v němž se prý ztrácejí lidé. Neměl jsem v úmyslu to vyzkoušet, stačil mi pohled z dálky a představa, že tím kopcem začíná vlastní Slovensko s horami a dolinami, ovcemi a žinčicou. Nitra je v tomto smyslu vstupem do nitra země, cosi jako rozvírající se lůno, takže je přirozené, že se sem umístil počátek dějin, tedy slovenských. Se sklonem Slováků k tragickému sebeprožívání (ale to mají asi všechny menší národy) je Nitra důležitá v tom, že je to město slávy, která ale záhy pominula, byla celá staletí překryta a potlačena, aby pak jednou zas povstala. Nitranský hrad, k němuž jsem se pomalu blížil a který vypadá jako takový pevnostně obstavěný kopeček za městem s barokní věží, měl být centrem Velké Moravy, knieža Svätopluk, samozřejmě Slovák, odtud měl vládnout a Cyril a Metoděj si tady měli udělat hlavní sídlo: Konstantin (Cyril) tu možná vymyslel hlaholici, přeložil Nový zákon do slovanštiny a napsal „nejvätšiu báseň dejín“ Proglas. U vchodu do hradu je od roku 2000 originální pomník téhle literární starobylosti, má podobu kamenného válcovitého stolce, kolem kterého se vine nápis v hlaholici: není vyloučeno, že někteří turisté ho užívají k piknikování, což bych si já nedovolil. Standardní pomník bratrům ze Soluně je o kousek dál: Metoděj drží v ruce takovou kulatou dózičku, to je pyxida, schránka na hostie ze slonoviny, další zajímavý kus archeologie, který se našel v roce 1974 u obce Čierne Kľačany u Zlatých Moraviec, je tady v muzeu a soudí se, že by opravdu mohla patřit někomu z těch bratrů. Slovensko je prostě země plná zazrakov a čarov a ten hradní kopec nad Nitrou a pod Zoborem je slovanská Akropolis.

Nejdřív jdete rovnou za Zoborom, což je docela impozantní kopec. Pak dojdete na Svätoplukovo náměstí, kde je Bagarovo divadlo s jídelnou, ale ještě předtím si skočíte do archeologického muzea. - Foto: Jiří Peňás

Ale pak se přivalili roku 906 Maďaři a byl konec a celá ta Slovanů sláva zůstala jako polní tráva. V pěkné knížce Mýty naše slovenské se v kapitole o Nitře jako ztracené a pak zas nalezené kolébce národa cituje třeba tato píseň: „Nitra milá, Nitra, ty vysoká Nitra! / Kdeže sú té časy, v ktorých si ty kvitla? / Nitra, milá Nitra, ty slovenská mati! / Čo pozriem na teba, musím zaplakati.“ Tak smutně si to zpívali slovenští vlastenci v 19. století, neboť Nitra byla Nyitra, pomaďarštěné město, odcizené slovenské materi.

On samozřejmě žádný konec nenastal, naopak Nitra, tedy Nyitra, se stala sídlem údělných knížat rodu Arpádovců a stále byla významným církevním a správním centrem, postupně komitátu, stolice a župy – ale byla spíš městem maďarským. Počet Maďarů se pořád zvyšoval, stěhovali se sem z jižních oblastí Uher, kde hrozili Turci, před první válkou jich bylo přes šedesát procent a pak v roce 1918 se Nitře moc nechtělo do Československa. Slovenština převládla až v průběhu dvacátých let a v srpnu 1933 se tady konaly Pribinove slávnosti, kde před třemi sty tisíci Slováků prohlásil Andrej Hlinka, že Slováci jsou „samobytným národom a takým chceme i ostať“. Z toho asi radost v Praze neměli, ale já bych jim to nevyčítal. Slovákům, samozřejmě.

Nitranský hrad je takový pevnostně obestavěný kopeček za městem s barokní věží. Slováci věří, že tu bylo centrem Velké Moravy, vládl odtud knieža Svätopluk a Cyril a Metoděj si tady udělali hlavní sídlo. - Foto: Jiří Peňás

Jako Čech jsem byl niterně spokojen. Na Svätoplukově náměstí jsem se vyhříval na jarním slunci u kávy v kavárně přívětivého typu. Představoval jsem si, které domy mohly vypadat lépe, kdyby nebyly proměněny v zateplené krabice, ale nebyla to moje věc. Po pravé straně stál kolos Divadla Andreja Bagara, dostavěný v roce 1992. Původní divadlo, kam chodili ještě Maďaři, vzalo za své po náletu v březnu 1945. V tom Bagarovi, kam se jezdí i z Prahy na festival Divadelna Nitra, mají restauraci s lidovými obědy za pár eur. Polévka se tam rozlévá z kotlů na stole a k pečenému kuřeti se servíruje rýže, což považuji za příznak slovenskosti. Sedl jsem si ke společnosti, do jejíhož stolování ani hovoru jsem nezasahoval, a představoval jsem si, zda si uvědomují, v jak významném místě slovenských dějin žijí. Lidé ale jedli pokojně, a když jsem si česky objednával ještě rajčatový salát, ani jim to nestálo za pozornost. Necítil jsem se tím nijak dotčen, zaplatil jsem sedm eur, což mi přišlo jako slušná cena, a vydal se na Nitranský hrad. Z jeho hradeb byl pěkný pohled do různých stran. Kdybych byl Slovák, možná bych uměl nazpaměť báseň Svetozára Hurbana Vajanského, s níž se s Nitrou rozloučím: „Hoj, Nitro, vezmi prútok zlatý, / švihni potrikrát nad naše hlavy, / aby precítnul duch ten starý, svätý, / a národ letel v náruč matky Slávy…“ Dobré, ne?

fotoblog (jiripenas.cz) 

 

15. května 2024