ZELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Učíte děti o klimatu málo, vzkazuje Brusel. Tlačí na výuku „ekologického přechodu“

ZELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Učíte děti o klimatu málo, vzkazuje Brusel. Tlačí na výuku „ekologického přechodu“

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Ačkoliv témata jako je klimatická krize a ochrana životního prostředí nejsou dnes ve školách nic, co by výuka opomíjela, podle Evropské komise (EK) to nestačí. Přišla proto s návrhem, aby se udržitelnost stala nedílnou součástí vzdělávacího systému unijních států. Podle komise je totiž vybavení dětí klimatickými znalostmi nutné pro úspěšný „ekologický přechod“. V plánu je tedy poskytnout na to státům větší objem peněz. Už loni se zvýšil také rozpočet na program Erasmus, kdy vysokoškoláci mohou nově dostávat finanční příspěvek za to, že se do země pobytu dopraví „zelenějším“ způsobem, tedy například sdílenou dopravou.

Co se týče českých škol, v rámcovém vzdělávacím programu (RVP) již téma klimatické změny zařazeno je. V rámci biologie se mají děti učit o „vlivu klimatických změn na život organismů a na člověka“, v zeměpise pak mluví o „globálních ekologických a environmentálních problémech lidstva“.

O větší prorůstání klimatické změny a zelených témat do školní výuky usilují některé neziskové organizace či někteří učitelé i v Česku. Psali jsme o tom zde. A nyní se o to snaží i EK.

„V celé Evropě se vyvíjí obrovské úsilí, pokud jde o to pomoci dětem, mládeži i dospělým, aby se dozvěděli více o změně klimatu, ztrátě biologické rozmanitosti a udržitelností a dokázali se zapojit. Naším cílem je na tyto snahy navázat a úzce spolupracovat s členskými státy, aby se téma udržitelnosti stalo nedílným prvkem systémů vzdělávání a odborné přípravy. Všichni, kdo se vzdělávají, musí již od raného věku dostat příležitost pochopit, co je nutné podniknout v zájmu udržitelnosti životního prostředí, k ochraně naší planety a naší budoucnosti,“ píše se v návrhu.

Komise tak vyzývá vyzývá státy třeba k tomu, aby všem věkovým kategoriím poskytly přístup k „inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě v oblasti změny klimatu, biologické rozmanitosti a udržitelnosti“ nebo aby zavedly „učení v zájmu environmentální udržitelnosti jako prioritní prvek v politikách a programech v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s cílem toto odvětví podpořit a umožnit mu přispívat k ekologické transformaci“.

Děti by měly být podle návrhu komise vedeny k učení o udržitelnosti a klimatu „poutavým a akčními“ způsoby a úkolem je, aby pochopily provázanost ekonomických, sociálních a přírodních systémů. „Navzdory desetiletí úsilí a učení o udržitelnosti životního prostředí ještě není v EU vybudován systémový rys této politiky,“ domnívá se EK.

Návrh komise nyní projednají členské státy a poté jej schválí ministři školství zemí. „Téma klimatu a udržitelnosti je samozřejmě už nyní součástí rámcových vzdělávacích programů pro školy. Při chystané revizi tohoto materiálu budou aktuální trendy zohledněny. Ministerstvo školství se se závěry zprávy EK seznámí a bude s nimi pracovat,“ sdělila k tomu redakci Echo24 mluvčí resortu Aneta Lednová.

Gazdík: Nesmí se mluvit ideologicky

O začleňování klima témat do výuky mluvila redakce již dříve s ministrem školstvím Petrem Gazdíkem (STAN). „O tom všem by měli učitelé mluvit v různých předmětech už nyní, neideologicky, věcně, což se občas neděje. Ale je to podstatné téma diskuse v celosvětovém měřítku, neumím si představit, že by se to nějak nepromítlo do výuky a diskuse v rámci výuky. Každopádně máme RVP umožňující už dnes propojování oborů a témat,“ uvedl pro Echo24 Gazdík.

Ministerstvo životního prostředí na základě doporučení pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj také loni také vydalo příručku o tom, jak o klimatu děti učit.