Sláva umění a hlavně sláva Ukrajině

Sláva umění a hlavně sláva Ukrajině

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Pravděpodobně čím horší události se kolem náš valí, tím lepší vlastnosti v sobě objevujeme a dokážeme je solidárně projevit. Vlny nehumánních hrůz, které se dějí několik stovek kilometrů od nás, vyvolaly až téměř tsunami obdivuhodného množství dobrých skutků – od finanční či jiné materiální pomoci přes osobní iniciativu v transportování, ubytování či zaměstnání válečných vyhnanců až po další péči, která bude pro Ukrajinu potřeba. V covidových dobách, na které možná ještě budeme vzpomínat jako na relativně snadně řešitelnou situaci, se velká část uměleckého světa z oblasti divadla, výtvarného umění, hudby či literatury vrhala pomáhat pacientům, zdravotnímu personálu, pedagogům i lidem uzavřeným ve svých domácích klecích.

Ani v současnosti tomu není jinak a umění znovu pomáhá – například na benefičních koncertech, formou prodeje uměleckých děl na výstavách, přes sociální sítě či formou aukcí. Jedna z nich, navazující na Kulturu pro Ukrajinu s názvem Umění pro Ukrajinu, se uskuteční v nadcházejících dnech a spojila hned čtyři pražské galerie, Trafo, Bold, Chemistry a Centrum současného umění DOX. Tyto instituce nashromáždily téměř stovku uměleckých děl autorů všech generací; výtěžek z prodeje přispěje do rozpočtu Člověka v tísni. Mezi darujícími umělci najdeme Františka Skálu, Ivana Pinkavu, Jana Kalába, Františka Štorma, Miroslava Polácha, Alžbětu Jungrovou, Iru Svobodovou a mnoho dalších.

Mezi pozoruhodné talenty, na které stojí za to se dlouhodobě zaměřit, patří ve zmíněné aukci Zdeněk Trs. Jeho kořeny sahají do Libereckého kraje a v důsledku inspirace místní sklářskou tradicí začal se studiem původně v ateliéru skla na pražské VŠUP u Vladimíra Kopeckého. Tu brzy nahradil ateliérem klasických malířských technik Zdeňka Berana na AVU, kam přišel s dovednostmi, s jakými tam někteří končili. Původní zaměření na dokonalost kresby a realističnost malby mu brzy přestala stačit a svůj výraz posouval stále víc do iluzivní a abstraktní roviny geometrických tvarů. Jeho obrazy, často pouze ve stupních šedi, jen s občasnými jemnými modrými či téměř neznatelnými hnědými odstíny, působí na první pohled jako prostorový reliéf, který hrou světla a stínů vytváří neexistující, ale téměř hmatatelný prostor.

V posledních několika letech se Trs věnuje vztahům kosmických těles, principu šíření světla ve vesmíru a jeho odrazy (v poetické terminologii tzv. popelavý svit), což nedávno představil v širším celku i včetně svých přírodních inspiračních vzorů, kreseb a záliby v rekonstrukci rybích skeletů v bývalých Kaiserových lázních, dnes Oblastní galerii v Liberci. Ať už jsou však jeho díla inspirována přírodou, či vesmírem, jejich symbolika a hypersenzitivní provedení nás vedou ke ztišení, rozjímání a kontemplaci. Toho je pro aktuální dobu bytostně třeba.

Blanka Čermáková