KOMENTÁŘ LUKÁŠE KOVANDY

Svět už Fialu varuje: Neschovávejte populismus za válku

KOMENTÁŘ LUKÁŠE KOVANDY
Svět už Fialu varuje: Neschovávejte populismus za válku

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

V pátek pozdě večer, po zavření burz, přišla „jobovka“ pro Fialovu vládu. České republice poprvé od listopadu roku 1998 vážně hrozí zhoršení ratingu od některé ze tří světově významných agentur. Agentura Fitch totiž vydala své nejnovější hodnocení dluhu ČR. Zdvihla varovný prst, když výhled zhoršila ze stabilního na negativní. To znamená citelné zvýšení rizika zhoršení ratingu. Jde o jakési poslední varování před ním.

Vláda se tedy musí probrat. Může tisíckrát naříkat „tobabiš“, ale zodpovědnost je teď jen a jen na ní. Zhoršení ratingu znamená, že by při dané výši dluhu musela o dost více platit na úrocích. Zbylo by jí tak méně peněz na sociální dávky, rozvoj infrastruktury, důchody či třeba veřejnou zdravotní péči. Takže tím spíše by musela přistoupit ke zvýšení daní.

Za první čtyři měsíce letošního roku Fialův kabinet hospodařil se schodkem mírně přesahujícím 100 miliard korun. Jedná se o jedno z nejhorších dubnových rozpočtových plnění historie novodobé České republiky, přesto je po katastrofálním loňském roce patrné citelné meziroční snížení schodku, o více než 90 miliard korun. Ratingové agentuře Fitch to však nestačí. V konání Fialovy družiny ve věci slibovaného ozdravování veřejných financí evidentně spatřuje rezervy.

Na relativním zlepšení hospodaření státního rozpočtu má totiž stále největší podíl popandemické nastartování ekonomiky, nikoli škrty a úspory současné vlády. Loňské první čtyři měsíce roku vážně poznamenaly covidové uzavírky ekonomiky, které snížily daňové inkaso tehdejší vlády, zatímco si vynutily dodatečné výdaje, například na programy podpory zaměstnanosti.

Z menší části má zlepšení schodkového hospodaření státního rozpočtu, byť nedostatečné, jak shledává Fitch, na svědomí přece jen fiskálně úspornější politika Fialovy vlády v porovnání s Babišovým kabinetem.

Ale nalijme si čistého vína, propad ratingu Česku hrozí i proto, že nynější vláda se nezdráhá v některých zásadních věcech navazovat na Babišovu éru, skoro by se dalo říci, že se jí inspiruje. Nejvýrazněji to demonstruje záměr poskytovat mimořádnou dávku 5000 korun domácnostem s dětmi do osmnácti let, jejichž roční příjem v hrubém vyjádření nepřekračuje milion korun. Výplata takovýchto dávek je stále příliš plošným, málo zacíleným opatřením, čímž připomíná různé covidové dávky Babišovy vlády. Ty současná vláda ovšem odmítala coby příliš nákladné a plošné. V tom by s ní agentura Fitch nejspíše souhlasila.

Schodek v letošním roce nakonec dosáhne zhruba 350 miliard korun, tedy o 70 miliard více, než představuje nyní plánovaných 280 miliard. Důvodem je nejen nedostatečně úsporná fiskální politika Fialovy vlády, ale také pochopitelně důsledky ukrajinské války.

Zhoršení výhledu ratingového hodnocení uskutečňuje totiž Fitch v reakci zejména na snížení očekávaného hospodářského růstu České republiky, dále pak v reakci na velmi silné inflační tlaky a v neposlední řadě v reakci na vzestup rizik spjatých s markantní závislostí Česka na dovozu ruských energií. Veřejné finance dále podle ní významně zatíží fiskální výdajová opatření směřující k utlumení dopadů citelné inflace a navýšené náklady související s pokrytím výdajů na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Zdvižený prst agentury Fitch je tak třeba číst především jako varování před tím, aby Fialova vláda nesklouzla k rozhazování a populismu s prostým zdůvodněním – „je válka“. Za válku nepůjde schovat zdaleka vše, stejně jako se Babišově vládě rozhodně nepovedlo všechny své výdaje – často úplatky voličům – schovat za covid. Veřejnost to prokoukla a zatoužila po změně. Tu jí Fialův kabinet slíbil. Zatím však zůstává v plnění tohoto slibu dlužen. A už si toho, naneštěstí pro něj, všímá tak veledůležitý mezinárodní arbitr, jako je globálně významná ratingová agentura.