ČESKO-POLSKÝ SPECIÁL

Trojmoří – střední Evropa jako subjekt politiky

ČESKO-POLSKÝ SPECIÁL
Trojmoří – střední Evropa jako subjekt politiky

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Trojmoří je projektem hospodářské, infrastrukturní a energetické spolupráce dvanácti členských zemí EU: Bulharska, Česka, Estonska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Od jeho vzniku z iniciativy Polska a Chorvatska je také projektem transatlantické spolupráce. Podporovaný prezidentem Trumpem a nyní i Bidenovou administrativou je od integrace střední a východní Evropy do NATO nejvýznamnějším transatlantickým projektem uskutečňovaným v Evropě. Kongres USA 18. listopadu 2020 jednomyslně schválil rezoluci č. 672 podporující projekty ve formátu Trojmoří i samotnou iniciativu jako strategickou koncepci.

Klade si za cíl posílit dopravní, energetickou a digitální infrastrukturu spojující náš region na ose sever – jih. Většina evropských prostředků směřovala do modernizačních projektů spojujících západ a východ Evropy, což bylo od vstupu do EU v roce 2004 i prioritou střední a východní Evropy. Za velmi důležité považuji také posílení vzájemné synergie úspěšné hospodářské transformace uplynulých třiceti let v zemích Trojmoří. Zároveň skutečnost, že se náš potenciál skrze spolupráci agreguje, výrazně se zvýšuje naše atraktivita pro americké investory. Konkretní projekty, které země střední a východní Evropy plánují společně, představují mnohem atraktivnější objekt zájmů. Chceme, aby se vytvořila přidaná hodnota projektům, které nezvládneme ani sami zafinancovat, ani zorganizovat, potřebujeme k nim sousedy a prostředky zvěnčí. Ta síť má smysl jenom ve větším celku, lépe na ní získáme finanční investory. Čím dál více je to v České republice chápáno jako přidaná hodnota a přínos, což nakonec našlo svůj odraz v programovém prohlášení nové vlády a je sdíleno i převážnou částí opozičních politických stran. Investiční fond Trojmoří má z tohoto důvodu předpoklady obohatit náš dosavadní národní a eurounijní způsob uvažování o velkých investicích a vnést do střední a východní Evropy americký přístup k vícezdrojovému financování investic. Časem by se mohlo podařit zatraktivnit i rozsáhlé projekty dopravní a energetické infrastruktury o kapitál z USA a propojit jej v jednotlivých projektech s dosavadními osvědčenými formami financování.

Hospodářský úspěch a transatlantická orientace jsou vitálním bezpečnostním a strategickým zájmem střední a východní Evropy. Bezprecedentní agrese Ruska vůči Ukrajině potvrdila tematickou oprávněnost konceptu Trojmoří. Energetická, dopravní a digitální infrastruktura jsou vitálním zájmem našich států a občanů. Trojmoří je proto i odpovědí na oslabování transatlantické vazby, které se periodicky objevuje v západní Evropě od konce 2. světové války. Je pro nás velmi riskantní a nežádoucí. Nesmíme dopustit, abychom se stali periferií mezi Západem a Východem. Energetika a ambiciózní evropské programy jako Green Deal budou muset být podrobeny celkovému geostrategickému přeformátování. Humanitární a vojenská pomoc Ukrajině ukazuje, že strategickou revizi zasluhují všechna naše hlavní dopravní spojení v regionu Trojmoří i koridory do Asie. Revize základní evropské sítě TEN-T, o které nyní členské státy a evropské instituce po deseti letech v tomto roce jednají, již některé vojenské a strategické aspekty zohledňuje. Bude nutné také s vyšší pozorností jednat o rozvoji dopravní a energetické infrastruktury sítě TEN-T s aspiranty na členství v EU na Balkáně a s Ukrajinou musí Evropa vést intenzivní diskusi o dopravních a energetických sítích, právě s ohledem na neblahou zkušenost s počínáním Ruska. Dopravní a energetická infrastruktura potřebuje od základu podporu 5G síťové infrastruktury a její zabezpečenou satelitní podporu. Bude důležité právě v oblasti kosmických technologií začít důsledně budovat evropskou a euroatlantickou strategickou autonomii a otevřít se výzkumu a vývoji civilní a vojenské složky satelitních konstelací. Nové dopravní osy vysokorychlostních železnic Berlín – Praha – Vídeň – Budapešt, Varšava – Katovice – Ostrava – Vídeň a Varšava – Wroclaw – Praha musí být ze severu a z jihu Evropy integrovány do klíčových projektů realizovaných skrze fondy Trojmoří jako je Rail Baltica a Via Carpatia, ale také do dopravní sítě v alpských zemích. Zásadní přehodnocení významu a využitelnosti budou potřebovat nejen baltské, černomořské a jadranské přístavy, ale i vnitrozemské vodní cesty, jejich intermodální překladiště s železnicí a s dálniční sítí.

Pro Českou republiku a naše exportní hospodářství mají stále větší význam baltské přístavy, které s rozvojem železniční a dálniční sítě v Polsku představují stále více konkurenceschopnou alternativu k tradičním severomořským přístavům v západní Evropě.
Budování dopravní infrastruktury bylo v období od konce studené války jedním z důležitých faktorů konkurenceschopnosti hospodářství střední a východní Evropy a klíčem k našemu úspěchu. Nyní musíme dopravní infrastruktuře a jejím prioritám společně v Trojmoří dát i strategický úhel pohledu.

Jak v lednu 2021 napsal polský prezident Andrzej Duda, podařilo se nám střední Evropu emancipovat a stát se subjektem politických a civilizačních procesů. Trojmoří je katalyzátorem našich vazeb a ambicí přihlásit se o slovo i v dalším evropském směřování. Naše kulturou, pojetím svobody a demokracie a osvobození se ze studené války blízké země proto mohou v Trojmoří nalézt další významné zakotvení nad rámec členství v EU a v NATO. Na nadcházejícím summitu v Rize budeme mít o čem diskutovat.

Jan Sechter
Vládní koordinátor projektu Trojmoří za Českou republiku, bývalý velvyslanec ve Varšavě a náměstek ministra dopravy ve vládě Andreje Babiše.

Čtěte česko-polský speciál Týdeníku Echo ZDE.

Článek vychází v rámci projektu Na společně cestě. Česko-polský speciál, který vychází ve spolupráci s revue Wszystko Co Najważniejsze a Polským institutem v Praze. Texty si můžete přečíst v tištěném Týdeníku Echo číslo 19 a také na Echo24.czwszystkoconajwazniejsze.pl.

ssdsdf

16. května 2022