Žít na kopci, nebo v kopci je rozdíl

Mám svah

Žít na kopci, nebo v kopci je rozdíl
Mám svah

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Může to znamenat parádní výhled do kraje, ale taky vidrholec a výpek. Žijete vlastně na rovině a díváte se do údolí. To má své výhody i nevýhody. Stejně jako život ve svahu. Naši předci si usedlosti nezakládali na kopcích ani v bažinách. Usedli se obvykle tam, kde nezabírali nejúrodnější půdu, nehrozily jim mrazové inverze, povodně ani úpal a vichřice. Chráněné místo. Hledali a využívali přirozený reliéf. Často ho museli nákladně dotvářet, najdeme terasy i opěrné zdi, které musely dát opravdu hodně práce. Stálo jim to za to? Ano, byl to život jejich a život dalších generací po nich.

Dodnes žasneme, jak kámen a hlína se dřevem dokážou po staletí fungovat. Chaloupky jsou chráněny ze severu, mají tlusté zdi, málo oken z návětrné strany, mají celý rok stabilní teplotu, a dokud se staráme o střechu, nic se jim neděje po staletí. Základy jsou pečlivě odvodněny, stráně chyceny masivními tarasy a peckoviny v humnech brání sesuvům. Všechno je vymyšleno, a pokud něco selže, je to obvykle naší neznalostí či ignorancí. Překopané trativody, zasypané drény, vykácené stromy a zazděné fuky mění vztah stavby s krajinou. A nejen ty.

Staré domy je třeba nadýchat, musíte se s nimi sžít. Čas je zde nejdražší a chyby nenapravitelné. Jak ale postupovat u nových domů? Svah bývá považován dnes za prokletí spojené jen s vícenáklady. Dodavatelé se předhánějí v černých scénářích a doporučují zaručené recepty, jak vše zglajchšaltovat do roviny a svahu se zbavit. Není nic hloupějšího. Klíčovým je posazení nuly domu. Výhody se mohou proměnit v nevýhody už jen špatnou bilancí výkopů a násypů. Spolu se zvládnutím vody jde o hlavní riziko celé stavby.

Na prvním místě stojí záchrana ornice. Nenechte si ji znehodnotit. Je třeba ji skrýt, deponovat v nízké figuře a pečovat o ni po celou dobu deponie. Nedopusťte její zaplevelení. Pomohou vám třeba dýně nebo obyčejný hrášek. Nevěřte tomu, že koupíte lepší. Nekoupíte. Tahle má místní chemismus a komplex půdního života. To je drahocenné.

Druhým tématem je zvládnutí vody. Musíte v dešti vypozorovat, jak na pozemku funguje voda. V tom už krajinář může pomoci a analyzovat retenci i podle společenstev rostlin na pozemku a půdního profilu. Usazení domu a natočení ke světovým stranám je pak o spolupráci všech profesí. Společný názor je za všechny peníze a nikdy se nenechte od nikoho dostat „pod tlak“. Všechny argumenty musí být vyslechnuty a zhodnoceny. Všechno jsou kilowatty a peníze. Ne ty momentální, ale ty, které budete platit každý měsíc.

Je docela dobře možné, že vznikne horní zahrada, terasa domu a dolní zahrada. Ta situace má spoustu řešení a to je dobře. Pozor na statiku, práci s rostlým terénem, řádné hutnění nových figur a koncept vsakování. Srážkovou vodu nevsakujte jako nutné zlo, ale jako podporu života v zahradě. Neukolébejte se jedním vsakovacím záhonkem, ale hledejte komplexní řešení pro stromy, pro záhony a kulisy keřů stejně jako pro splachování a šedou vodu. Srážková voda je nejlepším řešením vaší intimity.

Největší chyby? Vykácením stromů ničíte hodnotu pozemku i jeho mikroklima. Výkopek základů rozprostřený na místní ornici vytváří toxické prostředí a je přípravou pro sesuvy. Špatně posazený dům vede k vyvolaným investicím. Navyšování terénu, vznik nežádoucích expozic, odvodňování na sousední pozemky, nutnosti stavby opěrných zdí v ceně domu. Nezbudou vám peníze ani na zahradu, ani na život. Tisícovka profesantovi je sto tisíc proinvestovaných. Nešetřete na začátku, ušetříte na konci.

6. listopadu 2021