GALERIE

Emoce a investice při sběru umění

GALERIE
Emoce a investice při sběru umění

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Láká vás představa začít sbírat umění, ale nevíte, kde začít? Pro lepší orientaci v českém prostředí nejen pro sběratele, vlastníky, galeristy, odborníky na výtvarné umění nebo začínající zájemce vznikla ve spolupráci s portálem Artplus.cz a J&T Banky analýza víc než 800 respondentů z této oblasti. Čísla a grafy nám přehledně popisují dosud neprobádanou situaci na českém trhu, přesvědčit se o tom můžeme podrobně na Sberatele.artplus.cz.

Zpráva o současném českém trhu s uměním dělí respondenty na sběratele a vlastníky, kteří si volí tuto roli podle svého pocitu a uvážení, z jakého důvodu sbírají – s cílem vytvořit koncepční sbírku, nebo sbírají pro radost a potěšení sebe i druhých. Tyto skupiny mají různé důvody či zájmy, roli hraje i to, jestli se stali sběrateli z vlastního rozhodnutí, v důsledku přátelství s umělci, jaký objem prostředků, který do umění vkládají, mají k dispozici, případně jestli je k nákupu umění vedla rodinná historie, snaha o rozšíření investičního portfolia, ochrana majetku před inflací, nebo společenské postavení, do kterého se dlouhodobou podporou umělců dostávají, a navazují tak například na prvorepublikové mecenášství a noblesu. Co však přímo úměrně délce doby sbírání uměleckých děl jejich majitele spojuje, je emocionálního hodnota, která je hlavním motivem jejich sbírání a jíž přisuzují důvod nejvyšší. Dále je spojují vysoké preference v malbě (88 %) a pracích na papíře (60 %; zde převládá důvod menší finanční náročnosti), další v pořadí mají v oblibě sochy (37 %), poté úměrně méně umělecké sklo (21 %) a fotografie (18 %).

Přestože zhodnocení prostředků hraje roli spíš méně důležitou, zvlášť u sběratelů v objemu vyšších desítek milionů, fakt ročního nárůstu ceny o 10–20 % u nejkvalitnějších děl není zcela zanedbatelný, i při současné rapidní inflaci. U těchto už lépe řečeno mecenášů umění hraje důležitou roli kromě budování své koncepční sbírky i fakt podpory konkrétního umělce a jeho dalšího vývoje, podobně jako na vybrané autory nahlížejí například galeristé, kteří do jeho práce investují své prostředky.

A jaké objemy má smysl do umění ukládat? Podle analýzy má ve věku 40–49 let uloženo více než milion korun 47 % respondentů, ve věku 50 až 59 let stejnou částku víc než každý druhý sběratel. Objemy mezi 1 a 10 miliony Kč se týkají skupiny sbírajících po dobu pěti až deseti let v počtu 16 % respondentů. Nejobvyklejším nákupem je nehledě na věkovou či sbírkovou skupinu dílo v průměru kolem 100 tisíc Kč.

V neposlední řadě je důležité vědět, co a proč nakupovat. Čeští sběratelé si pořizují současné české umění v 73 % případů s důvěrou v růst jeho potenciálu jak na českém, tak zahraničním trhu. Druhé oblíbené období v pořadí je klasická česká moderna a následuje české poválečné umění. Porozhlédneme-li se v zahraničí, vidíme, že naše západní sousedy vede k nákupu umění ve vysoké míře vášeň pro dané dílo či umělecký projev a ve stejné důležitosti jeho estetická hodnota. Velmi blízko je pak motivem radost z díla samého i jeho očekávané zhodnocení. Podobně jako v Čechách se obecně zvyšuje obliba nákupů on-line podle nabídek galerií či aukčních síní.

Září bývá zpravidla nabito uměním, které po létě netrpělivě čeká na své diváky, a tak máme jedinečnou příležitost začít prozkoumávat terén třeba hned na prvním ročníku festivalu Prague Art Week, který se koná ve dnech 9.–15. 9. v předních pražských institucích a nabízí program přednášek, diskusí a mezinárodních setkání, která si kladou za cíl pomoci odstranit časté bariéry mezi běžnými diváky a umělci či odborníky z oboru. Otevřené budou pro veřejnost i vybrané soukromé sbírky (Havrlant Art Collection) nebo výstava investičního fondu Artefin.

Blanka Čermáková

3. září 2022