KOMENTÁŘ Lukáše Novosada

Pohled na rusínský pohled na válku

KOMENTÁŘ Lukáše Novosada
Pohled na rusínský pohled na válku

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Dění na Ukrajině přináší našinci příležitost konfrontovat se s problémy a otázkami, jež už zná především z historie jako uzavřený příběh, starý osmdesát, sto i více let. Například zda má smysl bojovat za svou řeč a za svůj národ nebo zda můj národ vůbec existuje a zda je má řeč samostatná, anebo jde jenom o nářečí většího kódu. Co je to vlastní identita a nakolik má jedinec být poslušný k státu, ve kterém žije. Tato debata intenzivněji víří vzduchem zase v posledních týdnech, kdy se diskutuje, jak přimět bojovat ukrajinské muže, odešlé do Polska nebo Česka. Pořád je to ale debata zúžená, kus jí chybí: například úvaha, jak válečný konflikt mohou vnímat národnostní menšiny.

Celé ty přinejmenším dva a čtvrt roku od začátku plošné invaze vede se u nás diskuse nanejvýš o menšině ruskojazyčné a o Donbase. Protože tam to jednak před deseti lety začalo a protože tímto problémem obhajuje své tažení a nároky ruský stát. Východ Ukrajiny je ale region, jemuž – troufám si hádat – spíš nerozumíme, jelikož je to civilizační okruh našim končinám vzdálený a historicky jinak formovaný. Bližší by nám mohl být naopak západní cíp Ukrajiny neboli Zakarpatí, protože s ním nás společná minulost (a díky množství Rusínů, kteří u nás pracují, i současnost) skutečně pojí.

Sám jsem si to uvědomil nedávno na základě dvou bezprostředně navazujících zážitků. Nejprve jsem navštívil přednášku Dr. Olhy Voznyuk „Posthaličská vyprávění v literatuře a kinematografii“. Snažila se ukázat, jak současná ukrajinská literatura a film objevují a reinterpretují kulturní dědictví regionu, který byl v sovětské éře soustavně potlačován. Což se podařilo, neboť přednášející předvedla důkazy, že haličská identita stále funguje. Doložila třeba i na výsledku posledních ukrajinských prezidentských voleb, že reálně existují na Ukrajině regiony, které pravidelně volí jinak než většina země. Jsou to právě její okrajové části, jež dříve náležely k jiným státům, takže jejich identita je komplikovaná. Nepřekvapí, že na východě je to Donbas, na západě Halič.

Zakarpatí se zrovna v oněch volbách jinak než centrální část Ukrajiny neprojevilo, ale odlišnosti platí i pro něj. O tom jsem mnohé zjistil, když jsem navštívil takzvaný rusínský den, jejž pořádala Společnost přátel Lužice. Zaujalo mě na té návštěvě mnohé, ale zamrazilo mě určitě jednou: mezi odbornými hosty byl docent Valerii Padiak z „Prešovské univerzity v Prešově“ (úchvatný název školy) a z Užhorodu, člověk uhrančivého projevu, který mluvil směsí rusínštiny a slovenštiny. Když šla řeč, jak to která vesnice na Zakarpatí má s vírou, zda se hlásí k západnímu, nebo východnímu křesťanství, prohlásil Padiak zhruba toto: „Nám ty rakve do dědinky vozí, máme pořád pohřby. Bojujeme za stát, v kterém nechceme být, ale bojujeme. Rakve přijíždějí a my je pohřbíváme.“

Byl to pobočný šleh, nadto od člověka, který je tuším z největšího ukrajinského města, kam zatím nedopadla ani jedna raketa. Ale najednou byla válka jasně přítomna v Praze s námi. Pan docent pronesl svou poznámku mimochodem, když hovořil o něčem jiném. Seděl v Praze, večer se vlakem vracel do Užhorodu. Ale najednou, na chvíli, válku zpřítomnil nám, svým posluchačům. Před zraky mi vyběhly pomníky padlým z první světové války, které stojí u nás v každé vsi. Tak takové to tehdy bylo… Někdo jiný se mi téhož dne později svěřil, že na Zakarpatí lidé neřeší identitu, vždyť na to nemají kdy: statky osiřely, zmizela z nich zvěř, není kdo by ji obstaral. Muži jsou totiž pryč – na frontě, nebo na Západě.

Už před časem jsem tu psal, co si dovolím ještě jednou připomenout: Natálka, ta milá paní učitelka, jíž roky pomáhám, původem z Iršavy, města ležícího uprostřed Zakarpatí, se na rusínský den těšila. Chtěla vidět a poznat lidi, kteří dělají u nás časopis, jejž píší její mateřštinou, kterou ona viděla tiskem pořádně poprvé v Praze. Byl jsem u toho, když si pražský rusínský časopis dojatě fotila a posílala zprávu o jeho existenci příbuzným. Jenže Natálka z rusínského dne neměla nic: musela na Ukrajinu pochovat tchyni. Její manžel a syn své maminky nejel, musel zůstat tady, jinak by ho odvedli. Je to Rusín, možná má jinou představu o tom, jak má být jeho zem kontrolována.

Pochopil jsem z těchto chvil, že rusínská, haličská i donbaská identita existují a že ta rusínská je složitá a válku vnímá všelijak. Navíc jsem zjistil, že díky přičinlivosti našich předků i díky štěstí se nemusíme bát o svou existenci ani řešit potíže se svou vlastní identitou – u nás je všechno nejpozději od vyhnání Němců (odchod Slováků útrpně neprožíváme). Žijeme si dobře, ale brbláme, protože nevíme, jak dobře si žijeme. Setkání s ukrajinskými a rusínskými přáteli dají člověku úplné nové náhledy na vlastní existenci. Měli bychom je poslouchat a vnímat víc. Měli.