BOJ PROTI DEZINFORMACÍM

„Stát si může objednat ověřování faktů.“ Bartošův resort chce nařídit ČT a ČRo boj s dezinformacemi

BOJ PROTI DEZINFORMACÍM
„Stát si může objednat ověřování faktů.“ Bartošův resort chce nařídit ČT a ČRo boj s dezinformacemi

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Do velké mediální novely přibyla během připomínkového řízení zásadní novinka. Veřejnoprávní média mají ze zákona bojovat proti tzv. dezinformacím. Rozšíření jejich hlavních úkolů přitom přišlo z resortu pirátského předsedy Ivana Bartoše a následně ho pak schválila i vláda. Další z pokusů, jak z vládního programového prohlášení dostat boj s dezinformacemi do zákona, však i podle vládních odborníků v této formě nedává příliš smysl. Piráti však nedávno prezentovali plán, v němž mluví o spolupráci s veřejnoprávními médii, při níž by si stát objednával ověřování faktů u konkrétních témat.

Zákon médiím veřejné služby definuje několik hlavních úkolů, hned na prvním místě však ten zásadní: „Poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.“ Nyní se má tento úkol rozšířit, ministerstvo kultury v mediální novele navrhuje přidat dodatek: „… a přispívání k postupu proti dezinformacím při respektování svobody slova.“

Resort vedený Martinem Baxou (ODS) tak kývl na návrh, který do novely vneslo pirátské ministerstvo pro místní rozvoj vedené předsedou strany Ivanem Bartošem. A odpovědi na to, co konkrétně po televizi a rozhlasu vlastně zákon chce, zatím nedává ani zdůvodnění návrhu. V důvodové zprávě resort mluví zejména o tom, jakou podle něj dezinformace představují hrozbu. Deník Echo24 se proto na ministerstvo obrátil s dotazy, jak si konkrétně v praxi představuje „přispívání k postupu proti dezinformacím“, do vydání textu však resort neodpověděl. Podobná myšlenka se však nedávno objevila mezi programovými body boje proti tzv. dezinformacím, které představila Pirátská strana před nedávnými volbami do Evropského parlamentu s tím, že bude plán prosazovat na vládě.

„V široké paletě dostupných veřejných informací je klíčové podporovat ta média a organizace, jejichž hlavním motivem není zisk, ale kvalitně odvedená žurnalistická práce, a která zohledňují novinářskou etiku v čele s potvrzováním a ověřováním zdrojů. Výraznými zástupci, kteří takové standardy splňují, jsou i veřejnoprávní média. Ta jsou v ověřování informací mnohdy efektivnější než stát a těší se větší důvěře veřejnosti než politiky řízené resorty. A to pro svou novinářskou kvalitu a nezávislost (příkladem může být projekt Ověřovna na Českém rozhlasu). Stát může u kritických témat ověřování faktů poptat právě u nezávislých organizací, které je pak mohou distribuovat dále do informačního prostoru,“ uvádí jeden z bodů programu s tím, že má stát spolupracovat s veřejnoprávními médii.

„Pirátům se podařilo prosadit například odříznutí dezinformačních webů od veřejných peněz díky metodice z pera Ministerstva pro místní rozvoj, které vede pirátský ministr a předseda Ivan Bartoš. Stejně tak jsme v roce 2022 zřídili na mém resortu speciální oddělení Strategické komunikace, které již nyní spolupracuje s dalšími resortními pracovišti i s partnery v zahraničí,“ uvedl tehdy ministr Lipavský.

Legislativní změny v boji proti tzv. dezinformacím pak slibuje vláda i v aktualizovaném programovém prohlášení. „Adaptujeme se na vývoj bezpečnostního prostředí a prosadíme odbornější přístup k obraně v informačním prostoru. Obrana proti dezinformacím musí být rychlá a škálovatelná. Po vzoru zahraničí připravíme legislativní i nelegislativní opatření, která umožní lépe se bránit proti škodlivým dezinformacím, aniž by byla narušena svoboda slova,“ uvádí vláda. Dosavadní snahy však nakonec vždy smetla po prvotní snaze i kritice ze stolu.

„Navrhuje se rozšíření těchto (hlavních) úkolů o oblast postupu proti dezinformacím. Dezinformace, tj. záměrně nepravdivé informace šířené s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají, zasáhly alespoň jednou v životě více než polovinu Čechů. Dezinformace cíleně mísí pravdu s konspiracemi, šíří chaos a nenávist, ohrožují svobodu, společnost, ústavní pořádek, strategické zájmy a mezinárodní závazky České republiky a přispívají k relativizaci pravdy a spravedlnosti. Účelem veřejné služby v oblasti televizního vysílání poskytované Českou televizí je naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu,“ uvádí se v nynějším návrhu velké mediální novely.

Česká televize či rozhlas jsou podle návrhu velké mediální novely jakožto subjekty nezávislé na státu zárukou menšího rizika zneužití postupu proti dezinformacím ze strany státu. „S ohledem na výše uvedené je logické, že právě veřejnoprávní média mají být jedním z hlavních nástrojů postupu proti dezinformacím. Zároveň je v návrhu explicitně zmíněno respektování svobody slova, která nesmí být při postupu proti dezinformacím jakkoli dotčena,“ uvedlo k návrhu dodatku ministerstvo pro místní rozvoj.