Dukova vánoční mše

Chrám sv. Víta zněl několika jazyky. Narození Krista si připomněli lidé z mnoha zemí

Dukova vánoční mše
Chrám sv. Víta zněl několika jazyky. Narození Krista si připomněli lidé z mnoha zemí

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

V několika světových jazycích kromě češtiny ve středu v katedrále sv. Víta promlouval k věřícím pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Hned na začátku mše, která oslavuje narození Ježíše Krista, přivítal vedle farníků z Česka také věřící z celého světa, především z Asie. Dnešní Slavnost narození Páně či Boží hod vánoční je pro křesťany nejdůležitější vánoční den. Příchod Mesiáše připomínají v kostelech betlémy, v jesličkách se objevuje malý Ježíšek.

Dnešní mše se spojují s bílou liturgickou barvou. Místo před oltářem v pražské katedrále patřilo i pražskému Jezulátku oděnému do slavnostních šatiček. Katedrála sv. Víta, která je ve společné správě církve a státu, bývá po čas bohoslužeb uzavřena pro turisty. Služba u vchodu pouští na mše jen věřící. Při dnešní mši příchozí postupně zaplnili většinu míst v lavicích.

Po úvodních modlitbách zaznělo první čtení z bible v angličtině, historik umění Jan Royt pak četl z listu Židům, anonymní části Nového zákona, která ale bývá často připisována apoštolu Pavlovi.

Kardinál Duka pak ve svém proslovu odkazoval na Janovo evangelium, tedy čtvrtou knihu Nového zákona. Začíná prologem, který připomíná začátek celé bible, a obsahuje řadu rozsáhlých Ježíšových řečí a rozhovorů. Obsahuje slavný citát: "Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u boha, to slovo byl bůh". Pražský arcibiskup se ve své řeči zamýšlel nad silou slova, to, že v doslovném překladu z hebrejštiny znamená nejen slovo, ale také věc, skutek či skutečnost, a takto se podle něj spíše shoduje s otázkami kolem stvoření světa.

Duka připomínal, že 29. prosince 1989 vstoupil do katedrály tehdy právě zvolený československý prezident Václav Havel a zmínil jeho esej Slovo o slovu. Jeden z nejznámějších jeho textů pojednává o moci slova a o tom, jak s ním lidé nakládají. Duka uvedl, že Havel ho napsal po svém propuštění z vězení, k němuž podle něj přispěla petice Několik vět.

Duka na závěr svého projevu pozdravil věřící také anglicky, španělsky a německy a v němčině svůj projev krátce shrnul.

,

25. prosince 2019