SLUŽBY LÉKAŘŮ

Ministři lékařům slíbili snížení počtu přesčasů a umožnění 24hodinových směn

SLUŽBY LÉKAŘŮ
Ministři lékařům slíbili snížení počtu přesčasů a umožnění 24hodinových směn

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Od 1. ledna příštího roku by měla platit změna zákoníku práce, která umožní 24hodinové služby v nemocnicích a sníží objem dobrovolných přesčasů na hodnotu, která platila do začátku října letošního roku. Novela bude podaná jako poslanecký návrh. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) to řekl novinářům po jednání se zástupci lékařů, kteří proti změnám protestují a hrozí, že nenastoupí v prosinci na přesčasové hodiny. Předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) Jan Přáda uvedl, že nic není hotové a lékaři počkají na návrh novely zákoníku práce, kterou mají dostat příští týden v úterý. Stahování výpovědí přesčasů je nyní málo pravděpodobné, dodal v České televizi (ČT).

Protest lékařů odstartovala novela zákoníku práce, která maximální možný objem dobrovolných přesčasových hodin z dosavadních 416 zvýšila na dvojnásobek. Znemožnila také dosud běžnou praxi navázat přesčasy na směnu a odsloužit celkově až 24 hodin. To zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory kritizovali, opakovaně se setkávali se zástupci obou ministerstev.

Podle Jurečky návrhem nevzniknou 24hodinové směny, dál půjde o kombinaci směny a přesčasu. "Doba směny bude moci být maximálně 12 hodin, zbývajících 12 hodin bude moci být doplněno přesčasem," řekl Jurečka. Dodal, že půjde o možnost, nikoliv nařízení. Podle Válka by takové nastavení nemělo vést k nižší odměně lékařů, čehož se před jednáním lékaři obávali.

"Nic vyřešeno z naší strany není, protože zatím jsme jen ve fázi slibů, ve které žijeme už dva měsíce," reagoval v ČT Přáda. Jasněji podle něj může být, až lékaři dostanou slíbený návrh novely zákoníku práce. Přáda nicméně odhadl, že kvůli způsobu komunikace na centrální úrovni i v nemocnicích roste procento lékařů, kteří namísto výpovědi z přesčasové práce plánují z nemocnic odejít, protože za takovýchto podmínek pracovat nechtějí. "V tento moment je málo pravděpodobné, že by lékaři stahovali výpovědi přesčasů nebo definitivní výpovědi," řekl Přáda. Další schůzka se zástupci vlády nyní podle něj domluvená není.

Ve svých požadavcích lékaři žádali také zvýšení základních mezd, protože přesčasy tvoří až polovinu jejich měsíčního příjmu. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doplnil, že v úhradové vyhlášce na příští rok je vyhrazeno 6,8 miliardy korun přímo na zvýšení odměn zdravotníků v lůžkových zařízeních, většina pro nemocnice akutní péče. Lékaři ale žádali, aby se jejich základní mzda vypočítávala z 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy, což by znamenalo navýšení o 50 až 85 procent.

Ministerstvo zdravotnictví také plánuje zavedení možnosti třísměnného nebo nepřetržitého pracovního režimu v přímo řízených nemocnicích s urgentními příjmy, což lékařům zkrátí pracovní týden o deset hodin při stejné odměně. Další změny chtějí ministerstva zapracovat do další novely zákoníku práce. Půjde například o změnu platových tabulek tak, aby absolventi lékařských fakult byli zařazení rovnou do 12. třídy, nebo zavedení volna před atestační zkouškou a po kmeni.

Změnit by se do budoucna mohlo i odměňování. Podle Válka se bude pracovat na nějaké variantě kolektivního vyjednávání vyšší úrovně nebo na speciálním zákonu, který bude odměňování řešit. Podle sekce ČLK téměř 6000 lékařů podalo od prosince výpověď z přesčasové práce. Podle nich nebude omezena akutní péče. "Věřím, že jsou to nabídky, které povedou k tomu, aby moji kolegové zvážili stažení těch výpovědí," řekl Válek.

,